Přihlašování bylo ukončeno pro naplnění kapacitu kurzu.

Pokud jste se nestačili přihlásit, ozvěte se na email peterka@nidv.cz, můžeme Vás zařadit jako náhradníky.