Přihlašování do kurzů Talnet 2012-13 bylo ukončeno !

Přihlašování do kurzů v příštím roce začíná v květnu 2013!


Přihlašování do T-exkurzí probíhá průběžně!

Sledujte www.TALNET.cz

Těšíme se na Vaši účast!