Přihláška do T-exkurzí - jaro 2015


T-exkurze jsou určeny pro zájemce ve věku 13 až 19 let.
Do T-exkurze se přihlašuje sám zájemce.

Termíny uzávěrek přihlášek na jednotlivé T-exkurze najdete na stránkách www.talnet.cz/t-exkurze-jaro-2015
Po uzavření registrace budou zájemci informováni o přijetí do T-exkurze elektronickou poštou.

Nezapomeňte uvést (přesně) adresy elektronické pošty!
Formulář odešlete klepnutím na tlačítko ODESLAT.
Určitě vyplňte políčka vyznačená červeně!

ZÁJEMCE:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození (ve tvaru dd.mm.rrrr) :
Mobil:
Bydliště - ulice:
Bydliště - obec/město:
Bydliště - číslo popisné:
Bydliště - PSČ:
Počet ročníků ukončené školní docházky:

Pohlaví:

E-mail:
E-mail pro kontrolu znovu:
ŠKOLA - typ:

ŠKOLA - sídlo/město:
ŠKOLA - ulice:
ŠKOLA - PSČ:
ŠKOLA - kraj (zatrhněte):


Přihlašuji se do T-exkurze
(lze zatrhnout i více položek):
Moje předchozí účast v Talnetu:


Zájemci o účast na exkurzi mladší 18 let, prosíme, vyplňte údaje o zákonném zástupci:
Jméno:
Příjmení:

Email:
Mobil:
Inactive hide details for V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasíte odesláním tohoto formulá
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím odesláním tohoto formuláře s uchováváním a zpracováním mých osobních dat v rámci projektu Talnet:
"Souhlasím jako osoba uvedená výše, se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři příjemcem pro účel stanovený níže do roku 2025. Zároveň si jsem vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně."
Souhlasím se zveřjněním fotografií a videonahrávek, pořízených v průběhu aktivity.