Přihláška účastníka
Název aktivity: Základní kurz robotiky - robot ASURO
Název projektu: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění nadání)

Informace o aktivitě:

Osobní info

*dd.mm.rrrr
Další informace Ukončené základní vzdělání (tj. 9 let školní docházky):

Splňuji následující podmínky účasti v projektu:


BydlištěŠkola
Motivace k účasti
Doplňující informace (dobrovolné)*  Menšina:
 Cizí státní příslušnost:
 Zdravotní znevýhodnění:

 Jiné znevýhodnění - jaké:


*Sběr těchto informací vyžaduje OPVK kvůli sledování podrobného členění monitorovacích indikátorů.

Odesláním potvrzuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s poskytnutím osobních údajů a fotodokumentace realizátorovi akce (NIDM MŠMT) pro potřeby realizace, hodnocení a propagace projektu. Údaje mohou být dále využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory.

Potvrzuji výše uvedené stisknutím tlačítka “ODESLAT”.