Přihláška účastníka
Název aktivity: Škola hrou
Název projektu: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění nadání)
CZ.1.07/1.2.00/14.0112
Informace o aktivitě: 28. - 30. 10. 2013, Praha, ZŠ Karla Čapka

Osobní info
*dd.mm.rrrr
BydlištěOrganizace
Doplňující informace (dobrovolné)*  Menšina:
 Cizí státní příslušnost:
 Zdravotní znevýhodnění:

 Jiné znevýhodnění - jaké:
 Požaduji ubytování ve škole:

*Sběr těchto informací vyžaduje OPVK kvůli sledování podrobného členění monitorovacích indikátorů.

Odesláním potvrzuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s poskytnutím osobních údajů a fotodokumentace realizátorovi akce (NIDM MŠMT) pro potřeby realizace, hodnocení a propagace projektu. Údaje mohou být dále využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí k účelům evidence, monitorování a kontroly projektů.

Potvrzuji výše uvedené stisknutím tlačítka “ODESLAT”.