Přihláška účastníka
Název aktivity: Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky
4. až 5. října 2012
Název projektu: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění nadání)
CZ.1.07/1.2.00/14.0112
Informace o aktivitě: www.talentovani.cz

Osobní info


*dd.mm.rrrr; **pro účely proplacení cestovného
BydlištěOrganizace
Doplňující informace (dobrovolné)*  Menšina:
 Cizí státní příslušnost:
 Zdravotní znevýhodnění:

 Jiné znevýhodnění - jaké:


*Sběr těchto informací vyžaduje OPVK kvůli sledování podrobného členění monitorovacích indikátorů.

Odesláním potvrzuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s poskytnutím osobních údajů a fotodokumentace realizátorovi akce (NIDM MŠMT) pro potřeby realizace, hodnocení a propagace projektu. Údaje mohou být dále využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí k účelům evidence, monitorování a kontroly projektů.

Potvrzuji výše uvedené stisknutím tlačítka “ODESLAT”.