Přihláška účastníka
Název aktivity: Využití projektové metody a badatelsky orientovaných aktivit při práci s nadanými dětmi
Název projektu: Projekt Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání)

Informace o aktivitě: 17.4.2014, Praha

Osobní info
*dd.mm.rrrr
BydlištěOrganizace
Doplňující informace (dobrovolné)*  Menšina:
 Cizí státní příslušnost:
 Zdravotní znevýhodnění:

 Jiné znevýhodnění - jaké:


*Sběr těchto informací vyžaduje OPVK kvůli sledování podrobného členění monitorovacích indikátorů.

Odesláním potvrzuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s poskytnutím osobních údajů a fotodokumentace realizátorovi akce (NIDV MŠMT) pro potřeby realizace, hodnocení a propagace projektu. Údaje mohou být dále využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory.

Potvrzuji výše uvedené stisknutím tlačítka “ODESLAT”.